Kdo jsme?

Spolek vznikl jako studentská iniciativa sdružující zájemce o nácvik mediačních modelových situací. Máme rádi mediaci – smírnou metodu řešení sporů, při které mediátor pomáhá protistranám vzájemně se pochopitporozumět si a společně najít řešení, které uspokojí zájmy všech zúčastněných.

Kromě mediace samotné se na svých setkáních zabýváme i vyjednáváním (chcete-li negociací) a technikami naslouchání a efektivní komunikace.

Jsme skupina převážně bývalých i současných studentů právnické fakulty UK, ale jsou mezi námi i lidé s jiným backgroundem. 

Co se na našich setkáních děje?

Na našich nácvicích se potkávají zkušení členové s méně zkušenými zájemci o mediaci. Díky tomu si navzájem předáváme zpětnou vazbu a sdílíme své pohledy a tipy jak ohledně mediace, tak ohledně komunikace jako takové.

Na naše setkání často chodí i profesionálové advokacie mediační praxe. Jsou rádi, že mohou předat své zkušenosti a postřehy dychtivým studentům se zájmem o obor.

Jste u nás vítáni!

Jestli vás mediace a náš spolek zaujal, neváhejte a přijďte na naše setkání. Vždycky probíhají v příjemné přátelské atmosféře. Leckdy pak mnozí z nás pokračují návštěvou nedalekého podniku nabízejícího občerstvení, kde důkladně prodiskutujeme všechna témata, která život přináší.