Pro bližší informace a objednání nás prosím:

 • kontaktujte na mail [email protected]
 • volejte Dianu Lokajíčkovou (+420 776 600 644) nebo Veroniku Vrábel Porteš (+420 608 602 042)
 • nebo vyplňte formulář níže. 

  Mediační klinika

  Mediační klinika poskytuje jedinečné neformální a důvěrné fórum, kde je v rámci mediace možné mluvit o svých obavách či problémech s druhou stranou. Mediátoři jsou profesionálové v tandemu s proškolenými studenty Právnické fakulty, kteří fungují jako neutrální třetí strany. V rámci mediace se obě strany sporu setkají u společného stolu společně se dvěma mediátory, kteří podporují jejich komunikaci. Na rozdíl od soudce mediátoři nerozhodují o tom, kdo má pravdu, či kdo je na vině. Mediátoři pomáhají stranám sporu vzájemně se pochopit a případně dosáhnout dohody, která bude respektovat potřeby a zájmy obou stran sporu. Mediace je důvěrný a dobrovolný proces.

  Kdy a proč zvolit mediaci?

  Spory, konflikty či nejrůznější stížnosti jsou běžnou součástí univerzitního života. Mediace umožňuje stranám sporu kontrolovat, jak jejich spor skončí. Mediace je vhodná tam, kde se chcete vyhnout stresu, nepružnosti formálních postupů či potřebujete klid na pokračování ve studiu nebo práci.

  Mediace může pomoci vyřešit celou řadu problémů – nerespektující jednání, stížnosti na hluk, obtěžování, napadení, diskriminace, poškození majetku atd. – a mezi nejrůznějšími aktéry, ať už se jedná o studenty, spolubydlící, členy fakulty a studenty či mezi spolupracovníky.

  Co mi mediace umožní?

  Mediace funguje nejlépe, když jsou přítomny všechny strany sporu, aby mluvily společně o problémech, které jsou zdrojem konfliktu. Mediátoři pomáhají vytvářet prostředí, ve kterém mají všichni účastníci příležitost vyjádřit se k tomu, jak situaci vidí. Otevřená komunikace, která je v mediaci podporovaná, pomáhá stranám v konfliktu vyslechnout si názory druhých, identifikovat důvody rozdílnosti, zachovat si tvář a pochopit zájmy všech účastníků. Proces mediace umožňuje najít řešení sporu, které bude smysluplné pro všechny.

  Komu je klinika určená?

  Mediace jsou poskytovány studentům a jejich rodinným příslušníkům, případně zaměstnancům právnické fakulty Univerzity Karlovy a jiným členům akademické obce Univerzity Karlovy, a to formou pro bono mediace dle předchozí domluvy.

  Kdo kliniku provozuje?

  Na provozu Mediační kliniky se podílejí studentské spolky Studentská mediace Praha a Spolek českých  právníků Všehrd ve spolupráci s Centrem pro mimosoudní řešení sporů na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.