Pro bližší informace a objednání nás prosím kontaktujte na:

 • E-mailu: [email protected]
 • Telefoním čísle: Diana Lokajíčková (+420 776 600 644)
 • Telefoním čísle: Veronika Vrábel Porteš (+420 608 602 042)

Či přes kontaktní formulář umístěný níže.

  Mediační klinika

  Mediační klinika poskytuje jedinečné neformální a důvěrné fórum, kde je možné mluvit o svých obavách či problémech s druhou stranou. V rámci mediace se tak obě strany sporu setkají se dvěma mediátory, a to mediátorem profesionálem a proškoleným studentem Právnické fakulty. Mediátoři pomáhají stranám sporu vzájemně se pochopit a případně dosáhnout dohody, která bude respektovat potřeby a zájmy obou stran sporu.

  Kdy a proč zvolit mediaci?

  Spory, konflikty či nejrůznější stížnosti jsou běžnou součástí univerzitního života. Mediace umožňuje stranám sporu mít vliv na výsledek sporu. Mediace je vhodná tam, kde se chcete vyhnout stresu z nepružných formálních postupů.
  Mediace může pomoci vyřešit celou řadu problémů –obtěžování, napadení, diskriminaci, poškození majetku atd.

  Co mi mediace umožní?

  Mediace funguje nejlépe, když jsou přítomny všechny strany sporu, aby společně mluvily o problémech, které jsou zdrojem konfliktu. Mediátoři pomáhají vytvářet prostředí, ve kterém mají všichni účastníci příležitost vyjádřit se k tomu, jak situaci vidí. Otevřená komunikace, která je v mediaci podporovaná, pomáhá stranám v konfliktu vyslechnout si názory druhých, identifikovat důvody rozdílnosti a pochopit zájmy všech účastníků. Proces mediace umožňuje najít řešení sporu, které bude smysluplné pro všechny.

  Komu je klinika určená?

  Mediace jsou poskytovány studentům a jejich rodinným příslušníkům, případně zaměstnancům právnické fakulty Univerzity Karlovy a jiným členům akademické obce Univerzity Karlovy, a to formou pro bono mediace na základě předchozí domluvy.

  Kdo kliniku provozuje?

  Na provozu Mediační kliniky se podílejí studentské spolky Studentská mediace Praha a Spolek českých  právníků Všehrd ve spolupráci s Centrem pro mimosoudní řešení sporů na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.