Představujeme Vám nový brand Studentské mediace – Student ADR Association!

Ptáte se, proč právě ADR a proč je nová značka v angličtině? Aktivity Studentské mediace a zájmy členů spolku se postupně rozšiřují. Právě to v nové značce odráží zkratka ADR, anglicky alternative dispute resolution neboli mimosoudní řešení sporů, mezi než se vedle mediace řadí i další způsoby mimosoudního řešení sporů jako je negociace nebo arbitráž. Členové Studentské mediace se pravidelně účastní zahraničních soutěží jak v mediaci, tak i v negociaci, kde se utkávají se soutěžními týmy z různých koutů světa a reprezentují spolek i Právnickou fakultu UK na mezinárodní úrovni. Proto jsme se rozhodli, že je na čase, aby měla Studentská mediace značku, která bude spolek a jeho členy reprezentovat nejen v České republice, ale i v zahraničí. Co na ni říkáte?

Připravte se s námi na soutěže

Zjistěte více

Student ADR Association

Spolek vznikl jako studentská iniciativa sdružující zájemce o nácvik mediačních modelových situací. Máme rádi mediaci – smírnou metodu řešení sporů, při které mediátor pomáhá protistranám vzájemně se pochopit, porozumět si a společně najít řešení, které uspokojí zájmy všech zúčastněných.

Kromě mediace samotné se na svých setkáních zabýváme i vyjednáváním (chcete-li negociací) a technikami naslouchání a efektivní komunikace.

Jsme skupina převážně bývalých i současných studentů právnické fakulty UK, ale jsou mezi námi i lidé s jiným backgroundem.

Jste u nás vítáni

Jestli vás mediace a náš spolek zaujal, neváhejte a přijďte na naše setkání. Vždycky probíhají v příjemné a přátelské atmosféře. Leckdy pak mnozí z nás pokračují návštěvou nedalekého podniku nabízejícího občerstvení, kde důkladně prodiskutujeme všechna témata, která život přináší.