Studentská mediace Praha má mezi svými členy mnoho studentů PF UK, kteří se pravidelně účastní mediačních soutěží, zejména mezinárodních, kde rozvíjejí své mediační a negociační dovednosti, poznávají mezinárodní prostředí a reprezentují Univerzitu. Mezi úspěchy členů Studentské mediace Praha patří účast v semifinále INADR 2019 v Athénách, účast v semifinále CDRC 2019 ve Vídni, třetí místo na Bucerius Law School Hamburg Mediation Competition 2019 nebo první místo na Meziuniverzitní mediační soutěži na PF UK 2019. Členové spolku též pravidelně skládají tým na prestižní soutěži International Commercial Mediation Competition pořádanou International Chamber of Commerce. Za účelem přípravy na tyto soutěže i za účelem přípravy na reálná setkání s mediací pořádá Studentská mediace Praha Mediační tréninky a fórum pro sdílení a tříbení know-how.

Soutěžní aktuality

V listopadu 2021 jsme se zúčastnili mezinárodní vyjednávací soutěže The Bucerius Mediation Competition. Jednání probíhala online a my si tak procvičili dovednosti, které jsou stále více potřeba. S týmy z různých kontinentů jsme vyjednávali o obchodu s automobily-veterány, vývoji léku a o developerském projektu v chráněné oblasti Pákistánu. Tým byl složen ze zkušených účastníků i talentovaných nováčků. A jeden člen týmu dokonce vyhrál online trénink mediace