Zajímá vás mediace a vyjednávání? Chcete zažít atmosféru mezinárodní soutěže a potkat přední osobnosti ADR?

Studentská mediace Praha vyhlašuje výběrové řízení na členy týmu mediátorů a týmu negociátorů, kteří budou reprezentovat PFUK na CDRC IBA-VIAC VIENNA MEDIATION AND NEGOTIATION COMPETITION ve Vídni. Příprava navíc bude probíhat i v rámci navazujícího předmětu v letním semestru, takže můžete získat i kredity.

Přihlásit se můžete do neděle 29.12.!