Představujeme Vám nový brand Studentské mediace – Student ADR Association!

Ptáte se, proč právě ADR a proč je nová značka v angličtině? Aktivity Studentské mediace a zájmy členů spolku se postupně rozšiřují. Právě to v nové značce odráží zkratka ADR, anglicky alternative dispute resolution neboli mimosoudní řešení sporů, mezi než se vedle mediace řadí i další způsoby mimosoudního řešení sporů jako je negociace nebo arbitráž. Členové Studentské mediace se pravidelně účastní zahraničních soutěží jak v mediaci, tak i v negociaci, kde se utkávají se soutěžními týmy z různých koutů světa a reprezentují spolek i Právnickou fakultu UK na mezinárodní úrovni. Proto jsme se rozhodli, že je na čase, aby měla Studentská mediace značku, která bude spolek a jeho členy reprezentovat nejen v České republice, ale i v zahraničí. Co na ni říkáte? Vaše SMP

  • Rubriky příspěvkuNezařazené