Vedení spolku

Funkční období 2022 / 2023

Současné vedení spolku bylo zvoleno na náhradní členské schůzi konané per-rollam od 24. října do 7. listopadu 2022​

Tomáš Ryza

Tomáš Ryza

Předseda


Tomáš se k negociaci dostal již během svého předchozího studia bezpečnostních studií, tehdy ještě prostřednictvím studentských summitů. Za právnickou fakultu se účastnil soutěží INADR v Athenach a CDRC ve Vídni, kde skončil spolu s Lukášem až v semifinále. V současné době Tomáš působí jako kouč negociačního týmu pro soutěž CDRC.

Lukáš Jirásek

Lukáš Jirásek

Místopředseda


Lukášovou první zkušeností s mimosoudním řešení sporů byla soutěž INADR v Athénách. Následovaly soutěže jako CDRC, ICC, Bucerius Law School Mediation Competition a jiné. Spolu s Tomášem také Lukáš koučoval univerzitní tým na soutěži CDRC Vienna 2021 a soutěžení jako negociátor i kouč se věnuje i nadále. Lukáš pracuje v advokacii a věří, že advokát musí umět vyřešit klientův problém tou pro klienta nejlepší cestou, kterou ne vždy představuje soudní řízení. SMP nabídl Lukášovi možnost rozvíjet jeho dovednosti v oblasti mimosoudního řešení sporů, stejně jako pomoci s jejich rozvojem ostatním členům. To je jedním z důvodů, proč je Lukáš hrdým členem SMP.

Jan Kubíček

Jan Kubíček

Místopředseda


O mediaci jsem dlouho moc nevěděl, pak jsem se s ní setkal na Erasmu a zaujala mě. Pokračoval jsem proto pravidelnými návštěvami mediačních setkání v Praze a během několika let jsem se zúčastnil mnoha vyjednávacích a mediačních soutěží a workshopů.
Dvakrát jako člen týmu poskládaného z různých univerzit, třikrát probíhalo vyjednávání online 🙂
Vyjednávací a komunikační dovednosti se snažím využívat i v každodenním životě. Jde to… a hlavně to funguje 🙂

Sabina Škrobánková

Sabina Škrobánková

Finanční správce


Sabina se zajímá jak o mediaci, tak negociaci. Jako mediátor se účastnila soutěže CDRC ve Vídni, jako negociátor pak soutěže Bucerius Mediation Competition v Hamburku, kde se spolu s Honzou a Lukášem umístili na třetím místě a následně i ICC v Paříži. Dnes se zajímá o možné využití mediace jako prostředku pro řešení sporů ve zdravotnictví.

Pavlína Krausová

Pavlína Krausová

Členka výboru


Pavlína patří mezi zakládající členy spolku a k mediaci se dostala před mnoha lety prostřednictvím studentských soutěží. Jako negociátor se účastnila zejména soutěží CDRC ve Vídni a ICC v Paříži. Následně se stala koučkou negociačních týmů.