Přijďte si vyzkoušet, jak umíte vyjednávat.
Dokážete si od protistrany získat, co potřebujete?
Zvládnete v roli mediátora/mediátory ukočírovat rozjitřené emoce?

Společně trénujeme, společně se zlepšujeme díky zpětné vazbě. To vše v přátelské atmosféře 🙂 
Zjistěte, kdy je příští trénink, na naší FB stránce.

Na Právnické fakultě Univerzity Karlovy pravidelně pořádáme tzv. Mediační a vyjednávací tréninky. Scházíme se jednou za 14 dní ve středu navečer.

Společně si vysvětlujeme a zkoušíme proces mediace, přibližujeme si úlohu mediátora a dozvídáme se, jak mohou mediaci využít strany konfliktu k vyjednání řešení.

Vítáni jsou studenti, především právnických a ekonomických škol, ale i ostatních. Širší veřejnost po předchozí domluvě. 

Jak trénink probíhá
– Můžete se účastnit aktivně pasivně.
– Na začátku si projdeme téma daného tréninku – mohou to být techniky aktivního naslouchání nebo třeba na co si dát pozor při vyjednávání.
– Vše probíhá v přátelském duchu – sedíme v kruhu, dáváme si prostor, máme k dispozici čaj 🙂
– V druhé části pak probíhá role play simulace. Můžete se zúčasnit jako jedna ze stran nebo mediátor/ka.

Vyzkoušeli jsme například tyto situace:
– vyjednávání vodárny s mocnou státní Agenturou ohledně dotací a nucené odstávky
– spotřebitelský spor (aneb nejsou Benátky jako Benátky)
– vyhrocené vyjednávání vyslanců dvou válčících států
– konflikt vedení fakulty vysoké školy se stávkujícími studenty, kde měl mediátor hodně práce

Zadání dostaneme, připravíme se… a pak už zažíváme porozuměníkonflikt, jeho eskalaci nacházení výhodných výměn.

Na závěr si dáváme důkladnou zpětnou vazbu jak od účastníků, tak od pořadatelů. Někdy pak pokračujeme do restauračního zařízení 🙂

Aktuální informace jsou na naší FB stránce.